Author Archive: Arifin Badri

Jual Beli Salam (Pemesanan Dengan Pembayaran Tunai)

Jual Beli Salam (Pemesanan Dengan Pembayaran Tunai)

Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual belia dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat...
Bangkitlah Ummatku!

Bangkitlah Ummatku!

Tidak asing lagi fakta kehidupan yang sedang dijalani oleh umat islam sekarang ini, berbagai petaka, bencana, penindasan, pelecehan dan berbagai fakta pilu lainnya. Dari hari ke hari, pendengaran...
Modal Usaha Telah Ada Di Saku Anda!

Modal Usaha Telah Ada Di Saku Anda!

Pendahuluan: Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Anda memiliki rencana besar dalam dunia usaha? Anda berhasil merancang...
Mengenal Hukum Saham.

Mengenal Hukum Saham.

Pendahuluan: Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, dan sahabatnya. Bersama pesatnya perkembangan sarana...
Dana Talangan Haji.

Dana Talangan Haji.

Pendahuluan : Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Qiblat yang bermuara di Baitullah atau Ka’bah adalah arah arah anda...
Dropshipping Dan Solusinya.

Dropshipping Dan Solusinya.

Pendahuluan: Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Adanya minat menjadi pengusaha dalam diri anda adalah satu karunia yang...
Adab Menghutangi Orang Lain

Adab Menghutangi Orang Lain

Adab Menghutangi Orang Lain Peran Hutang Dalam Kehidupan Masyarakat. Diantara metode yang telah dikenal umat manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka ialah dengan cara berinteraksi dan bertukar...
Adab-adab Berhutang.

Adab-adab Berhutang.

Adab-adab debitur. Syariat Islam juga telah mengajarkan kepada pihak yang menerima uluran tangan dan pertolongan, untuk berperilaku yang mencerminkan akhlaq yang terpuji nan luhur. Sehingga dengan...
Banting-bantingan Harga.

Banting-bantingan Harga.

Banting-bantingan Harga. Sobat! banting piring itu pertanda marah, banting kolor itu pertanda tidak waras, la kalau banting harga pertanda apa? Diantara dinamika persaingan para pedagang adalah...
Merajut Ukhuwah Islamiyyah

Merajut Ukhuwah Islamiyyah

Persatuan dan kesatuan ummat Islam adalah impian dan harapan setiap muslim. Dengan mewujudkan persatuan diantara ummat Islam maka kejayaan Islam dengan izin Allah dapat terwujud. Allah Azza wa Jalla...