Tag Archive: , , , ,

Akad Istishna’ (Pesan Pembuatan)

Akad Istishna’ (Pesan Pembuatan)

Akad istishna’ ialah salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh para ulama’ sejak dahulu kala, dan menjadi salah satu solusi islami tepat dalam dunia perniagaan di masa kini.  ...
Modal Usaha Telah Ada Di Saku Anda!

Modal Usaha Telah Ada Di Saku Anda!

Pendahuluan: Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Anda memiliki rencana besar dalam dunia usaha? Anda berhasil merancang...