Tag Archive: , , , ,

Akad Istishna’ (Pesan Pembuatan)

Akad Istishna’ (Pesan Pembuatan)

Akad istishna’ ialah salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh para ulama’ sejak dahulu kala, dan menjadi salah satu solusi islami tepat dalam dunia perniagaan di masa kini.  ...
Jual Beli Salam (Pemesanan Dengan Pembayaran Tunai)

Jual Beli Salam (Pemesanan Dengan Pembayaran Tunai)

Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual belia dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat...