Tag Archive: , , , ,

Akad Istishna’ (Pesan Pembuatan)

Akad Istishna’ (Pesan Pembuatan)

Akad istishna’ ialah salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh para ulama’ sejak dahulu kala, dan menjadi salah satu solusi islami tepat dalam dunia perniagaan di masa kini.  ...